Ennen ja jälkeen

Työnäytteitä

Alla olevassa osiossa on esillä hoitamiani tapauksia. Jokaisesta tapauksesta on kirjattuna lyhyt seloste sekä oma valokuvagalleria. Tapauskohtaisia kuvagallerian kuvia pystyy selaamaan painamalla joko kuvan vasemmasta tai oikeasta laidasta. 

Tapaus 1. Kuluneen ja paikatun hampaiston kuntoutus

Kulunut ja paikattu hampaisto kuntoutettiin ja purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla, kahdella kultakruunulla sekä kolmella implantilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD-suunnitelman pohjalta.  

Tapaus 2. Eroosion kuluttaman hampaiston kuntoutus

Kulunut hampaisto kuntoutettiin ja koko purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD-suunnitelman pohjalta.

Tapaus 3. Purennan uudelleen rakennus

Kulunut ja romahtanut purenta uudelleenrakennettiin kiinteillä rakenteilla omien hampaiden varaan. Hoidon lopputulos on usean erikoistekniikan aikaansaannos. 

Tapaus 4. Narskuttelun kuluttaman hampaiston kuntoutus

Kulunut ja narskuttelun vaurioittama hampaisto kuntoutettiin ja koko purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD-suunnitelman pohjalta.

Tapaus 5. Kulunut purenta

Kulunut hampaisto kuntoutettiin ja purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD-suunnitelman pohjalta.  

Tapaus 6. Kulunut purenta

Kulunut hampaisto kuntoutettiin ja purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD-suunnitelman pohjalta.  

Tapaus 7. Purennan korotus ruiskuvalutekniikalla

Kuluneeseen hampaistoon tehtiin purennan korotus ruiskuvalutekniikalla ja tärkeimmät puruhampaat kruunutettiin keraamisilla kruunuilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD-suunnitelman pohjalta ja esteettiseen puoleen kiinnitettiin erityisesti huomiota. Ruiskuvalutekniikalla hampaiden ulkonäköä saatiin kohennettua kustannustehokkaasti.

Tapaus 8. Ruiskuvalulaminaatit

Kuluneiden alahampaiden korjaaminen ja korottaminen toteutettiin ruiskuvalutekniikalla osana täydellistä purennan korotushoitoa. Alahampaiden hoito toteutettiin lähes täysin ilman hampaiden porausta.

Tapaus 9. Tulehtuneiden hampaiden korvaaminen siltarakenteella

Kaksi etuhammasta poistettiin tulehduksien vuoksi ja hampaat korvattiin kuuden hampaan siltarakenteella. Hoidon suunnittelu tehtiin diagnostisen vahauksen ja valokuvien pohjalta, jolloin siltatyö ja hampaiden poistot voitiin toteutettiin kahden hoitokäynnin aikana.

Tapaus 10. Hammaspuutos

Hammaspuutos korvattiin viiden hampaan kokokeraamisella siltarakenteella. Hymyn suunnittelu toteutettiin digitaalisella CAD-suunnittelulla ja valokuva-analyysillä. Siltarakenteen lisäksi vasemman puolen kakkoshammas laminoitiin ruiskuvalutekniikalla vastaamaan muita hampaita värin ja muodon osalta. 

Tapaus 11. Hammaspuutos

Hammaspuutos korvattiin neljän etuhampaan kokokeraamisella siltarakenteella. Etuhampaat olivat paikatut, ja niihin oli aikaisemmin tehty esteettisenä hoitona muovilaminaatit. Siltarakenteella saatiin kohennettua hampaiden ulkonäköä kustannustehokkaasti.

Tapaus 12. Sillan uusiminen

Vanha neljän hampaan siltarakenne korvattiin uudella neljän hampaan kokokeraamisella sillalla. Samalla tehtiin keraaminen laminaatti toiseen kulmahampaaseen tasapainottamaan hymyä. Hoito toteutettiin digitaalisen CAD-suunnitelman pohjalta ja lopullisen siltarakenteen ulkomuoto testattiin väliaikaisella rakenteella. 

Tapaus 13. Hammaspuutos

Kahden puuttuvan etuhampaan korvaaminen toteutettiin kokokeraamisella kuuden hampaan sillalla. Sillalla korjattiin myös etuhammasalueen purentasuhde.

Tapaus 14. Kuluneen kulmahampaan kruunutus

Kulunut, paikattu ja virheasennossa oleva kulmahammas kruunutettiin keraamisella kruunulla. Hoidon seurauksena kulmahammasohjaus muuttui olemattomasta optimaaliseksi parantaen purennan laatua olennaisesti. 

Tapaus 15. Purennan kuntoutus

Alapuolella aikaisemmin ollut proteesi täytyi uusia tukihampaiden katkeamisen takia. Kuluneen ja epätasapainoiset purennan vuoksi kuluneet hampaat korotettiin keraamisilla kruunuilla ja ruiskuvalutekniikalla. Alakulmahampaiden juuriin tehtiin pallokiinnikkeet erikoiskiinnitteistä proteesia varten. CAD-suunnittelun avulla koko hoito voitiin toteuttaa neljällä käynnillä.