Ennen ja jälkeen

Työnäytteitä

Alla olevassa osiossa on esillä hoitamiani tapauksia. Jokaisesta tapauksesta on kirjattuna lyhyt seloste sekä oma valokuvagalleria. Tapauskohtaisia kuvagallerian kuvia pystyy selaamaan painamalla joko kuvan vasemmasta tai oikeasta laidasta.

Tapaus 1. Kuluneen ja paikatun hampaiston kuntoutus

Kulunut ja paikattu hampaisto kuntoutettiin ja purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla, kahdella kultakruunulla sekä kolmella implantilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD suunnitelman pohjalta.  

Tapaus 2. Eroosion kuluttaman hampaiston kuntoutus

Kulunut hampaisto kuntoutettiin ja koko purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD suunnitelman pohjalta.

Tapaus 3. Purennan uudelleen rakennus

Kulunut ja romahtanut purenta uudelleenrakennettiin kiinteillä rakenteilla omien hampaiden varaan. Hoidon lopputulos on usean erikoistekniikan aikaansaannos. 

Tapaus 4. Narskuttelun kuluttaman hampaiston kuntoutus

Kulunut ja narskuttelun vaurioittama hampaisto kuntoutettiin ja koko purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD suunnitelman pohjalta.

Tapaus 5. Kulunut purenta

Kulunut hampaisto kuntoutettiin ja purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD suunnitelman pohjalta.  

Tapaus 6. Kulunut purenta

Kulunut hampaisto kuntoutettiin ja purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD suunnitelman pohjalta.  

Tapaus 7. Kulunut purenta

Kuluneet ja laajasti paikatut takahampaat kruununpidennysleikattiin ja hampaisto kuntoutettiin keraamisilla kruunuilla, laminaateilla ja sillalla. Purentaa korotettiin minimaalisesti. 

Tapaus 8. Paikallisesti madaltuneet hampaat

Refluksin kuluttamat yläetuhampaat kuntoutettiin kruunuilla ja puuttuva etuhammas korvattiin keraamisen sillan avulla. Kruununpidennysleikkaus tehtiin pohjatyönä ennen keraamisia rakenteita.

Tapaus 9. Kulunut purenta

Eroosion ja kuluneiden muovipaikkojen madaltama hampaisto kuntoutettiin ja purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla. Puuttuva etuhammas korvattiin siltarakenteella. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD suunnitelman pohjalta.  

Tapaus 10. Kulunut purenta

Kulunut ja paikattu ylähampaisto kuntoutettiin ja korotettiin kruunuilla ja sillalla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD suunnitelman pohjalta. Identiteetin säilyttämiseksi etuhampaiden välinen rako säilytettiin, joskin kapeampana.

Tapaus 11. Eroosion kuluttaman hampaiston kuntoutus

Eroosion kuluttamat hampaat ja romahtanut purenta kuntoutettiin. Kruununpidennysleikkaukset tehtiin pohjatyönä ennen kuin koko purenta korotettiin keraamisilla rakenteilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD suunnitelman pohjalta.

Tapaus 12. Eroosion kuluttaman hampaiston kuntoutus

Eroosion ja narskuttelun kuluttamat ylähampaat kuntoutettiin kruunuilla ja puuttuva takahammas korvattiin keraamisen sillan avulla. Kruununpidennysleikkaus tehtiin pohjatyönä ennen keraamisia rakenteita. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD suunnitelman pohjalta.

Tapaus 13. Purennan korotus ruiskuvalutekniikalla

Kuluneeseen hampaistoon tehtiin purennan korotus ruiskuvalutekniikalla ja tärkeimmät puruhampaat kruunutettiin keraamisilla kruunuilla. Purennan korotus toteutettiin digitaalisen CAD suunnitelman pohjalta ja esteettiseen puoleen kiinnitettiin erityisesti huomiota. Ruiskuvalutekniikalla hampaiden ulkonäköä saatiin kohennettua kustannustehokkaasti.

Tapaus 14. Ruiskuvalulaminaatit

Kuluneiden alahampaiden korjaaminen ja korottaminen toteutettiin ruiskuvalutekniikalla osana täydellistä purennan korotushoitoa. Alahampaiden hoito toteutettiin lähes täysin ilman hampaiden porausta.

Tapaus 15. Tulehtuneiden hampaiden korvaaminen siltarakenteella

Kaksi etuhammasta poistettiin tulehduksien vuoksi ja hampaat korvattiin kuuden hampaan siltarakenteella. Hoidon suunnittelu tehtiin diagnostisen vahauksen ja valokuvien pohjalta, jolloin siltatyö ja hampaiden poistot voitiin toteutettiin kahden hoitokäynnin aikana.

Tapaus 16. Tulehtuneiden hampaiden korvaaminen siltarakenteella

Kaksi etuhammasta poistettiin tulehduksien vuoksi ja hampaat korvattiin kuuden hampaan siltarakenteella. Hoidon suunnittelu tehtiin diagnostisen vahauksen ja valokuvien pohjalta, jolloin siltatyö ja hampaiden poistot voitiin toteutettiin kahden hoitokäynnin aikana.

Tapaus 17. Hammaspuutos

Hammaspuutos korvattiin viiden hampaan kokokeraamisella siltarakenteella. Hymyn suunnittelu toteutettiin digitaalisella CAD suunnittelulla ja valokuva-analyysillä. Siltarakenteen lisäksi vasemman puolen kakkoshammas laminoitiin ruiskuvalutekniikalla vastaamaan muita hampaita värin ja muodon osalta. 

Tapaus 18. Hammaspuutos

Hammaspuutos korvattiin neljän etuhampaan kokokeraamisella siltarakenteella. Etuhampaat olivat paikatut, ja niihin oli aikaisemmin tehty esteettisenä hoitona muovilaminaatit. Siltarakenteella saatiin kohennettua hampaiden ulkonäköä kustannustehokkaasti.

Tapaus 19. Sillan uusiminen

Vanha neljän hampaan siltarakenne korvattiin uudella neljän hampaan kokokeraamisella sillalla. Samalla tehtiin keraaminen laminaatti toiseen kulmahampaaseen tasapainottamaan hymyä. Hoito toteutettiin digitaalisen CAD suunnitelman pohjalta ja lopullisen siltarakenteen ulkomuoto testattiin väliaikaisella rakenteella. 

Tapaus 20. Hammaspuutos

Kahden puuttuvan etuhampaan korvaaminen toteutettiin kokokeraamisella kuuden hampaan sillalla. Sillalla korjattiin myös etuhammasalueen purentasuhde.

Tapaus 21. Kuluneen kulmahampaan kruunutus

Kulunut, paikattu ja virheasennossa oleva kulmahammas kruunutettiin keraamisella kruunulla. Hoidon seurauksena kulmahammasohjaus muuttui olemattomasta optimaaliseksi parantaen purennan laatua olennaisesti. 

Tapaus 22. Kruunujen uusiminen

Kahden etuhammaskruunun uusiminen ja hymyn tasapainotus kahdella laminaatilla. Hoitoa varten tehtiin digitaalinen hymyanalyysi valokuvien ja optisten jäljennöksen pohjalta. Ikenien minimaalisella muotoilulla hymylinja saatiin harmonisemmaksi. “Täydellinen” lopputulos ikenien suhteen olisi ollut mahdollista saavuttaa kruununpidennysleikkauksen avulla. 

Tapaus 23. Purennan kuntoutus

Alapuolella aikaisemmin ollut proteesi täytyi uusia tukihampaiden katkeamisen takia. Kuluneen ja epätasapainoiset purennan vuoksi kuluneet hampaat korotettiin keraamisilla kruunuilla ja ruiskuvalutekniikalla. Alakulmahampaiden juuriin tehtiin pallokiinnikkeet erikoiskiinnitteistä proteesia varten. CAD suunnittelun avulla koko hoito voitiin toteuttaa neljällä käynnillä.

Tapaus 24. Purennan kuntoutus proteeseilla

Reikiintymisen ja tulehdusten vuoksi jäännöshampaat jouduttiin poistamaan. Digitaalisen CAD suunnittelun avulla proteesit ja poistot voitiin toteuttaa kahdella hoitokäynillä, eikä potilaan tarvinnut olla hetkeäkään hampaatta.