Digi­taaliset tekniikat

Jäljentäminen

Optinen jäljennös otetaan suuskannerilla, joka ottaa videota hampaista ja pehmytkudoksista. Kuvattu informaatio muodostuu tietokoneella 3D-malliksi viiveettä.

Suuskanneri = Intraoraaliskanneri

Suunnittelu

Optisen jäljennöksen avulla muodostettu 3D-hammasmalli siirtyy suunnitteluohjelmaan. Suunnitteluohjelmassa muodostetaan kulloinkin valmistettavasta rakenteesta fyysistä lopputulosta vastaava 3D-mallinnos. CAD-suunnittelussa voidaan optiseen jäljennökseen yhdistää esimerkiksi kasvojen tai hampaiston alueen valokuvia, 3D-röntgenkuvia (KKTT-kuvia) tai 3D-kasvokuvia tukemaan symmetrian ja estetiikan suunnittelua. Suunnittelun valmistuttua rakenne siirtyy työstettäväksi (CAM). 

3D-kasvokuva = Kolmiulotteinen pintakuva kasvoista
KKTT-kuva = Kartio­keila­tieto­kone­tomografiakuva, kolmiulotteinen röntgenkuva luisista rakenteista

Jyrsiminen

Suunniteltu rakenne lähetetään tietokoneelta 3D-jyrsimelle työstettäväksi (CAM). 3D-jyrsin joko jyrsii tai hioo rakenteen kovasta raakamateriaalista suunnitelman (CAD) mukaisesti. Jyrsimen lopputuote vastaa suunniteltua rakennetta mikrometrien tarkkuudella.

CAD = Computer-Aided Design = Tietokoneavusteinen suunnittelu

CAM = Computer-Aided Manufacturing = Tietokoneavusteinen valmistus

3D-tulostaminen

Optisella jäljennöksellä suusta kopioitua informaatioita voidaan hyödyntää digitaalisessa suunnittelussa (CAD) monella tavalla. Suurin osa töistä voidaan suunnitella (CAD) ja valmistaa (CAM) 3D-jyrsimen avulla ilman printattuja malleja, jolloin hampaaseen kiinnitettävän rakenteen sovitus ja hienosäätö tehdään sen kiinnittämisen yhteydessä. 3D-tulostamalla suussa tehtävän hienosäädön määrää voidaan vähentää. Tällöin jyrsimällä valmistettu rakenne sovitetaan 3D-tulostetulle mallille ja hienosäädöt tehdään 3D-mallia apuna käyttäen.

3D-tulostamisen avulla rakenteita ja ideoita päästään testaamaan nopeasti konkreettisella tasolla. 3D-tulostamalla voidaan valmistaa monia hammashoidon rakenteita kuten purentakiskoja, implanttiohjureita, diagnostisia vahauksia sekä sovitusmalleja. Parhaimmillaan 3D-tulostaminen on ainut käytössä oleva teknologia, jolla lopputuote voidaan valmistaa. Esimerkiksi kalvo-oikomisessa käytettäviä kalvoja ei voida toistaiseksi valmistaa ilman tulostettuja malleja.